dot dot
dot
แนะนำด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletแผนที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
bulletรายนามนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการศุลกากร
bulletความผิดทางศุลกากร
bulletของได้รับยกเว้นอากร
bulletของต้องห้ามและของต้องกำกัด
bulletอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletการชำระภาษีอากร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
dot
Free Zone และ ICD มุกดาหาร
dot
bulletพิธีเปิด Free Zone แห่งแรกของมุกดาหาร
bulletการเปิดดำเนินการเขตปลอดอากรของบริษัท มุกดาหาร ลานทอง จำกัด
bulletแนะนำบริการ บ. มุกดาหาร ลานทอง จก.
dot
One Stop Service
dot
bulletการจัดตั้ง ศูนย์ One Stop Service
dot
หน่วยงาน QUARANTINE
dot
bulletด่านตรวจพืชมุกดาหาร
bulletด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
dot
ความร่วมมือระหว่างประเทศของด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS.)
bulletความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletสรุปความเป็นมาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA)
bulletพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area)
bulletยุทธศาสตร์ ACMECS.
bulletGMS-CTS ระบบพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม
bulletขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านประเทศที่ 3(ทางด่านศุลกากรมุกดาหาร-ด่านโหย่วอี้กว่าน)
dot
ความตกลงการขนส่งทางถนน
dot
bulletข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน
bulletข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
bulletผลการประชุมหารือด้านการขนส่งไทย-ลาว
dot
ศูนย์ X-Ray ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X-Ray
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletทิศทางการส่งออกสินค้าไปจีนทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้า-ออกทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletระเบียบและข้อกำหนดการสำแดงเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก ราชอาณาจักร
dot
ผลการปฏิบัติงานรายเดือน
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2559
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2557
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2556
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2555
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2554
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2553
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2552
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2551
dot
หน่วยงานของกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร
bulletThailand Nation Single Window กรมศุลกากร
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรหนองคาย
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรกแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletThai FTA
dot
KM ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletการจัดการความรู้ภายในองค์กร
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletแผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 

 

 อาคารที่ทำการด่านศุลกากรมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2


 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

 
  
 
  

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร : องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 

 

 

 

ประชุม - เยี่ยมชม - ดูงาน

 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

More...

 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร มอบหมายให้นายยุคลธร รัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560 และประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

More...

ข่าวการจับกุม

 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 19.20 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ ศปก.ทภ.2โดยกกล.สุรศักดิ์มนตรี, เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 2105, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ได้สนธิกำลังกันที่จุดตรวจค้นสัมภาระ ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ขาเข้า จับกุมชายไทย 1 คน ลักลอบนำยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)เข้ามาในราชอาณาจักร ยาบ้าดังกล่าวมีจำนวน 180 เม็ดมูลค่าประมาณ 90,000 บาท บรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกใสห่อหุ้มด้วยถุงเท้าซุกซ่อนอยู่ในเป้ากางเกงชั้นในชายคนดังกล่าวซึ่งเดินทางมากับรถโดยสารระหว่างประเทศสะหวันนะเขต-มุกดาหาร เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางพร้อมผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีต่อไป

More...

 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่สถานีเรือมุกดาหาร นรข. , เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.234 จังหวัดมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ได้สนธิกำลังจับกุมไม้พยูง  จำนวน 45 ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น

More...

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 2105, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำมุกดาหาร ได้สนธิกำลังกันที่จุดตรวจค้นสัมภาระ ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ขาเข้า ตรวจยึดถั่งเช่าแคปซูล จำนวน 66 กระปุก และชาเขียวเข้มข้น จำนวน10 กล่อง 

More...

กิจกรรมด่านศุลกากรมุกดาหาร

 ..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..ขยับกายวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

More...

 ด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

More...

 ..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าสะหวัน – ไอเทค 20 กุมภาพันธ์ 2560    เวลา 16.00 น. 

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์  นายด่านฯมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปร่วมสนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี 2560   เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมการกุศลในการออกร้านนาวากาชาด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ

More...

@..ปฏิญญาเขมราฐ ที่มุกดาหาร...@

More...

More...

ข่าวอื่นๆ

 วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ท่าน พล.ท.นิรุทธ์ เกตุสิริ ผช.ผอ. ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร

More...

 วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 07.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯมุกดาหาร มอบหมายให้ นายยุคลธร รัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)  

More...

More...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.