dot dot
dot
แนะนำด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletแผนที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
bulletรายนามนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการศุลกากร
bulletความผิดทางศุลกากร
bulletของได้รับยกเว้นอากร
bulletของต้องห้ามและของต้องกำกัด
bulletอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletการชำระภาษีอากร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
dot
Free Zone และ ICD มุกดาหาร
dot
bulletพิธีเปิด Free Zone แห่งแรกของมุกดาหาร
bulletการเปิดดำเนินการเขตปลอดอากรของบริษัท มุกดาหาร ลานทอง จำกัด
bulletแนะนำบริการ บ. มุกดาหาร ลานทอง จก.
dot
One Stop Service
dot
bulletการจัดตั้ง ศูนย์ One Stop Service
dot
หน่วยงาน QUARANTINE
dot
bulletด่านตรวจพืชมุกดาหาร
bulletด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
dot
ความร่วมมือระหว่างประเทศของด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS.)
bulletความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletสรุปความเป็นมาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA)
bulletพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area)
bulletยุทธศาสตร์ ACMECS.
bulletGMS-CTS ระบบพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม
bulletขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านประเทศที่ 3(ทางด่านศุลกากรมุกดาหาร-ด่านโหย่วอี้กว่าน)
dot
ความตกลงการขนส่งทางถนน
dot
bulletข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน
bulletข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
bulletผลการประชุมหารือด้านการขนส่งไทย-ลาว
dot
ศูนย์ X-Ray ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X-Ray
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletทิศทางการส่งออกสินค้าไปจีนทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้า-ออกทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletระเบียบและข้อกำหนดการสำแดงเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก ราชอาณาจักร
dot
ผลการปฏิบัติงานรายเดือน
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2559
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2557
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2556
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2555
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2554
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2553
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2552
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2551
dot
หน่วยงานของกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร
bulletThailand Nation Single Window กรมศุลกากร
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรหนองคาย
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรกแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletThai FTA
dot
KM ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletการจัดการความรู้ภายในองค์กร
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletแผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 

 

 อาคารที่ทำการด่านศุลกากรมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2


 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

 
  
 
  

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร : องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 

 

 

 

ประชุม - เยี่ยมชม - ดูงาน

 นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 และร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงอาเซียน (East West Economic Coridor)" 

More...

นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร มอบหมายให้นายอดิสรณ์  สิทธิชอบธรรม  ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2560 และประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 5/2560

More...

ข่าวการจับกุม

 นายสุชาติ เอนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับทหาร กกล. สุรศักดิ์มนตรีได้กวดสกัดจับรถยนต์กระบะบรรทุก สีขาว ยี่ห้อ Toyota ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน บรรทุกสิ่งของต้องสงสัย ตั้งแต่สามแยกโคกสุวรรณ ถนนสายมุกดาหาร-สมเด็จ จนถึงบริเวณบ้านโนนสะอาด ซึ่งผู้ขับขี่ได้ขับหลบหนี เข้าเส้นทาง สาย 4014 โนนสะอาด- บ้านคำผึ้ง จนถึงบริเวณริมถนนลูกรังในสวนยาง ผู้ขับขี่รถกระบะได้จอดรถวิ่งหลบหนีเข้าป่าสวนยาง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของที่อยู่หลังรถกระบะ พบเป็น กระเทียมบรรจุกระสอบกำเนิดต่างประเทศ (ยังไม่ทราบจำนวน)

More...

นายสุชาติ เอนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนละปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ร่วมแถลงข่าว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ของกลางไม้พะยูง จำนวน 25 ท่อน/เหลี่ยม คิดเป็นปริมาตร 1.11 ลูกบาศก์เมตร และไม่มีรูปรอยดวงตราประทับของทางราชการ พร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิด รถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน รุ่นฟรอนเทีย สีขาว หมายเลขทะเบียน บห 1149 อุบลราชธานี

More...

นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร สั่งการให้นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายสุชาติ  เอนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม , เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร , เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและปราบปรามกรมฯ สนธิกำลังและร่วมบูรณาการในการปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง

More...

กิจกรรมด่านศุลกากรมุกดาหาร

นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

More...

 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อ
ร่วมสวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน 

More...

 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าประจาเดือน พฤษภาคม โดย สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย-ลาว

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์  นายด่านฯมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปร่วมสนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี 2560   เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมการกุศลในการออกร้านนาวากาชาด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ

More...

@..ปฏิญญาเขมราฐ ที่มุกดาหาร...@

More...

More...

ข่าวอื่นๆ

 วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ท่าน พล.ท.นิรุทธ์ เกตุสิริ ผช.ผอ. ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร

More...

 วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 07.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯมุกดาหาร มอบหมายให้ นายยุคลธร รัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)  

More...

More...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

  ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.