dot dot
dot
แนะนำด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletแผนที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
bulletรายนามนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการศุลกากร
bulletความผิดทางศุลกากร
bulletของได้รับยกเว้นอากร
bulletของต้องห้ามและของต้องกำกัด
bulletอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletการชำระภาษีอากร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
dot
Free Zone และ ICD มุกดาหาร
dot
bulletพิธีเปิด Free Zone แห่งแรกของมุกดาหาร
bulletการเปิดดำเนินการเขตปลอดอากรของบริษัท มุกดาหาร ลานทอง จำกัด
bulletแนะนำบริการ บ. มุกดาหาร ลานทอง จก.
dot
One Stop Service
dot
bulletการจัดตั้ง ศูนย์ One Stop Service
dot
หน่วยงาน QUARANTINE
dot
bulletด่านตรวจพืชมุกดาหาร
bulletด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
dot
ความร่วมมือระหว่างประเทศของด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS.)
bulletความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletสรุปความเป็นมาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA)
bulletพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area)
bulletยุทธศาสตร์ ACMECS.
bulletGMS-CTS ระบบพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม
bulletขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านประเทศที่ 3(ทางด่านศุลกากรมุกดาหาร-ด่านโหย่วอี้กว่าน)
dot
ความตกลงการขนส่งทางถนน
dot
bulletข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน
bulletข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
bulletผลการประชุมหารือด้านการขนส่งไทย-ลาว
dot
ศูนย์ X-Ray ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X-Ray
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletทิศทางการส่งออกสินค้าไปจีนทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้า-ออกทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletระเบียบและข้อกำหนดการสำแดงเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก ราชอาณาจักร
dot
ผลการปฏิบัติงานรายเดือน
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2559
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2557
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2556
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2555
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2554
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2553
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2552
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2551
dot
หน่วยงานของกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร
bulletThailand Nation Single Window กรมศุลกากร
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรหนองคาย
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรกแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletThai FTA
dot
KM ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletการจัดการความรู้ภายในองค์กร
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletแผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 

 

 อาคารที่ทำการด่านศุลกากรมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2


 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

 
  
 
  

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร : องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 

 

 

 

ประชุม - เยี่ยมชม - ดูงาน

 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหารเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกำกับการศึกษาการปฏิบัติงานของด่านพรมแดน

More...

^^..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..^^เฝ้ารับ -ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด่านพรมแดนมุกดาหารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร - สะหวันนะเขต สปป.ลาว

More...

ข่าวการจับกุม

 ^^..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..^^จับกุมกระเป๋าละเมิดเครื่องหมายการค้า จำนวน 71 ใบและไพ่จำนวน 40 สำรับ มูลค่าของกลางกว่า 40,000 บาท 

More...

 ^^..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..^^ทำลายสินค้าลักลอบนำเข้า เนื้อวัวแช่แข็ง จำนวน 200 กล่องน้ำหนักประมาณ4 ตันและดีวัวแช่แข็ง จำนวน 200 กล่อง น้ำหนักประมาณ 4 ตัน โดยวิธีการเผาทำลายและฝังกลบ ณ บริเวณด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

More...

 ^^..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..^^จับกุมสินค้าลักลอบนำเข้า เนื้อวัวแช่แข็ง จำนวน 200 กล่อง น้ำหนักประมาณ 4 ตัน และดีวัวแช่แข็ง จำนวน 200 กล่องน้ำหนักประมาณ 4 ตัน พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 2 คนและยึดรถกระบะที่ใช้ในการกระทำความผิด 2 คัน มูลค่าของกลางกว่า 700,000 บาท

More...

กิจกรรมด่านศุลกากรมุกดาหาร

 ด่านศุลกากรมุกดาหาร จัดประชุมภาษาอังกฤษ หมู หมู สำหรับคนคลัง วันที่ 19 มกราคม 2560

More...

 ^^..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..^^ขยับกายวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี“วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560

More...

 ^^..ด่านศุลกากรมุกดาหาร..^^ตรวจสอบปริมาณ และความถูกต้องการนำเข้า กรวด ทราย หินก่อสร้าง หจก. สมบูรณ์ธารา ณ คลังสินค้าอนุมัติชั่วคราว บ้านพาลุกาใต้ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ และ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์  นายด่านฯมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปร่วมสนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี 2560   เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมการกุศลในการออกร้านนาวากาชาด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ

More...

@..ปฏิญญาเขมราฐ ที่มุกดาหาร...@

More...

More...

ข่าวอื่นๆ

 วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ท่าน พล.ท.นิรุทธ์ เกตุสิริ ผช.ผอ. ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร

More...

 วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 07.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯมุกดาหาร มอบหมายให้ นายยุคลธร รัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)  

More...

More...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.