dot dot
dot
แนะนำด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletแผนที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
bulletรายนามนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการศุลกากร
bulletความผิดทางศุลกากร
bulletของได้รับยกเว้นอากร
bulletของต้องห้ามและของต้องกำกัด
bulletอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletการชำระภาษีอากร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
dot
Free Zone และ ICD มุกดาหาร
dot
bulletพิธีเปิด Free Zone แห่งแรกของมุกดาหาร
bulletการเปิดดำเนินการเขตปลอดอากรของบริษัท มุกดาหาร ลานทอง จำกัด
bulletแนะนำบริการ บ. มุกดาหาร ลานทอง จก.
dot
One Stop Service
dot
bulletการจัดตั้ง ศูนย์ One Stop Service
dot
หน่วยงาน QUARANTINE
dot
bulletด่านตรวจพืชมุกดาหาร
bulletด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
dot
ความร่วมมือระหว่างประเทศของด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS.)
bulletความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletสรุปความเป็นมาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA)
bulletพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area)
bulletยุทธศาสตร์ ACMECS.
bulletGMS-CTS ระบบพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม
bulletขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านประเทศที่ 3(ทางด่านศุลกากรมุกดาหาร-ด่านโหย่วอี้กว่าน)
dot
ความตกลงการขนส่งทางถนน
dot
bulletข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน
bulletข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
bulletผลการประชุมหารือด้านการขนส่งไทย-ลาว
dot
ศูนย์ X-Ray ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X-Ray
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletทิศทางการส่งออกสินค้าไปจีนทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้า-ออกทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletระเบียบและข้อกำหนดการสำแดงเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก ราชอาณาจักร
dot
ผลการปฏิบัติงานรายเดือน
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2559
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2557
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2556
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2555
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2554
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2553
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2552
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2551
dot
หน่วยงานของกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร
bulletThailand Nation Single Window กรมศุลกากร
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรหนองคาย
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรกแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletThai FTA
dot
KM ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletการจัดการความรู้ภายในองค์กร
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletแผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 

 

 อาคารที่ทำการด่านศุลกากรมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2


 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

 
  
 
  

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร : องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 

 

 

 

ประชุม - เยี่ยมชม - ดูงาน

 19 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมให้การต้อนรับนายกลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมภริยาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหารและเยี่ยมชมด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดด้านการค้าการลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า และพื้นที่ควบคุมร่วมกันระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว (CCA) รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร

More...

 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุชาติ เอนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ , ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

More...

ข่าวการจับกุม

นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร สั่งการให้นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายสุชาติ  เอนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม , เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร , เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและปราบปรามกรมฯ สนธิกำลังและร่วมบูรณาการในการปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง

More...

นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร สั่งการให้นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร , นายสุชาติ อเนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม , เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงฯ จับกุมกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร 120 กระสอบ 

More...

 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แถลงข่าวด่านมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง จับกุมกระเทียมลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีนายวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร , นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นายเชาวน์วัศ สกุลวรวิทย์ เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและปราบปรามกรมฯและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงฯสืบเนื่องจากเมื่อเวลา 04.00 น. (17.3.60)ชุดปฏิบัติการได้จับกุมกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 750 กระสอบ น้ำหนัก 15,000 กก. พร้อมรถบรรทุก 1 คันและรถยนต์กระบะ 2 คัน รวมมูลค่าของกลาง 1,896,000 บาท 

More...

กิจกรรมด่านศุลกากรมุกดาหาร

 11 เมษายน 60 เวลา 14.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมรดน้ำขอพร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและภริยา, นายดล  ไพฑูรย์ และนายรณรงค์  นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์ที่เวียนมาบรรจบ

More...

 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร และคณะเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมให้การต้อนรับนายกลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมภริยาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหารและเยี่ยมชมด่านศุลกากรมุกดาหาร

More...

 11 เม.ย.60 เวลา 10.00 . นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหารและคณะเจ้าหน้าที่ด่านฯ เดินทางไปยัง สปป.ลาว เพื่อร่วมพิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  โดยมี ท่านบุนคำ  พุดทิจัก หัวหน้าด่านสากลขัวมิตรภาพ 2และ ท่านสมจิตลาชะวง หัวหน้าด่านพาสีลาว ให้การต้อนรับ ณ ด่านสากลขัวมิตรภาพ 2  แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์  นายด่านฯมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปร่วมสนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี 2560   เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมการกุศลในการออกร้านนาวากาชาด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ

More...

@..ปฏิญญาเขมราฐ ที่มุกดาหาร...@

More...

More...

ข่าวอื่นๆ

 วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ท่าน พล.ท.นิรุทธ์ เกตุสิริ ผช.ผอ. ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร

More...

 วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 07.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯมุกดาหาร มอบหมายให้ นายยุคลธร รัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)  

More...

More...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

  ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.