ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมออนไลน์มาตรา 39 มาตรา 33 และสิทธิ์ต่างๆล่าสุด 2566/2023

ข้อดี และประโยชน์ของการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ของกลุ่มผู้ประกันตน 2566

ในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมางานประกันสังคมกับการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 และสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 มีการสื่อสารที่ยากลำบากพอสมควร หลาย ๆ คนก็แทบจะไม่รู้สิทธิ์ประกันสังคมของตนเองเลยด้วยซ้ำ จนมาในปัจจุบันนี้ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต มีแอปพลิเคชั่นเข้ามาช่วยให้ระบบงานประกันสังคมได้สามารถจะเข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถจะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมออนไลน์ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป และเราจะมาดูกันว่าในแต่ละมาตรามีการคุ้มครองผู้ประกันตนอะไรบ้าง ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นของผู้ประกันตน

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมเบื้องต้น ของผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม กลุ่มสิทธิประกันสังคมมาตรา 33

สำหรับการเช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน ในกลุ่มมาตรา 33 จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมด 7 กรณีด้วยกัน ซึ่งจะสรุปง่าย ๆ ได้ดังนี้

 1. สิทธิประกันสังคมว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้าง หรือเมื่อลาออก ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์แตกต่างกัน
 2. สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร 
 3. สิทธิประกันสังคมค่าสงเคราะห์บุตร
 4. สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย ซึ่งประกันสังคมรักษาอะไรได้บ้าง เช่นกรณีเจ็บป่วยทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีที่เจ็บป่วยฉุกฉินรวมไปทั้งอาการเจ็บป่วยขั้นวิกฤต
 5. สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ
 6. สิทธิประกันสังคมกรณีตาย
 7. และสิทธิประกันสังคมชราภาพ

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม กลุ่มสิทธิประกันสังคมมาตรา 39

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคม เช่นเดียวกับกลุ่มมาตรา 33 ทั้งหมด 6 รายการยกเว้นสิทธิประกันสังคมว่างงาน และสามารถจะตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่านแอพสำนักงานประกันสังคมได้ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเช่นกัน โดยสำหรับเงินสมทบที่ต้องจ่ายรายเดือนอยู่ที่ 432 บาทและรัฐสมทบให้อีก 120 บาท

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม กลุ่มสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

สำหรับการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะต้องส่งเงินสมทบต่อเดือนที่ 100 บาท และรัฐสมทบเพิ่มให้ 50 บาท จะได้รับความคุ้มครอง 4 รายการ ดังนี้คือ

 1. สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย
 2. สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ
 3. สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต
 4. และสิทธิประกันสังคมกรณีชราภาพ

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และประกันสังคมเริ่มใช้เมื่อไหร่

สำหรับการใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบไปแล้ว 3 เดือนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามมาตราต่าง ๆ ของตนเองได้ และกรณีคลอดบุตรจะต้องส่งเงินสมทบไปแล้ว 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนคลอดบุตร จึงจะได้รับสิทธิ์ค่าคลอดบุตร โดยสามารถจะตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผ่ายแอพได้

ในส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละกลุ่มผู้ประกันก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบไป ซึ่งมีข้อดีและประโยชน์หลาย ๆ อย่างในการใช้สิทธิ์ประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยที่สามารถจะไปรักษาได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย และยังมีการคุ้มครองหากตกงาน ในช่วงที่กำลังหางานซึ่งก็จะมีเงินช่วยเหลือในระหว่างนี้ และยังมีข้อดีอีกหลาย ๆ อย่างที่ผู้ประกันตนควรจะต้องรู้ หรือมีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์อีกด้วย