วิธีทำสลิปเงินเดือนให้น่าเชื่อถือหรือทําใบรับรองเงินเดือนเองทำอย่างไร เช็คด่วน

ประโยชน์ของสลิปเงินเดือน และการใช้งานฉบับลูกจ้างประจำ 2566

สลิปเงินเดือน ถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมาก ๆ สำหรับพนักงานบริษัท พนักงานข้าราชการ หรือแม้แต่ลูกจ้างประจำทั่วไป ซึ่งจะได้รับก่อนวันสิ้นเดือนหรือวันที่มีการแจ้งเงินเดือนออก โดยสลิปเงินเดือนคืออะไร ที่ว่าสำคัญ และสำคัญอย่างไร และถ้าไม่มีเงินเดือนประจำ ไม่มีเอกสารแสดงรายได้ จะแก้ไขอย่างไร และจะพาไปหาคำตอบต่าง ๆ เหล่านี้กันในหัวข้อถัดไป

รู้จักสลิปเงินเดือนในรูปแบบต่าง ๆ และความสำคัญต่อการนำไปใช้งาน 2566

สลิปเงินเดือนคืออะไร

สลิปเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนพนักงาน เป็นเอกสารที่จะแสดงการรับรายได้ต่าง ๆ ของหน่วยงานที่พนักงานได้ทำงานภายใต้หน่วยงานนั้น ๆ และจะมีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตำแหน่ง เงินประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งจริง ๆ แล้ว สลิปเงินเดือนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ

  1. สลิปเงินเดือนแบบ คาร์บอน จะได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมการเงิน หรือการติดต่องานสำคัญ
  2. สลิปเงินเดือนพนักงานแบบปริ้นท์ หรือสลิปเงินเดือนออนไลน์เป็นที่ยอมรับในหน่วยงานบางกลุ่ม เช่นกลุ่มงานข้าราชการ ซึ่งมีบุคลากรเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังได้รับการยอมรับเนื่องจากได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

ประโยชน์ของสลิปเงินเดือน 

  1. สลิปเงินเดือนพนักงานแบบคาร์บอน หรือสลิปเงินเดือนปริ้นเอง สามารถจะนำไปใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือใช้ในงานเอกสารด้านธุรกรรมการเงินต่าง ๆ การขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน หรือค้ำประกันได้
  2. สลิปเงินเดือนยังใช้ประกอบการสมัครงานได้ เพื่อใช้ยืนยันประวัติการทำงาน ตำแหน่งเดิม และอ้างอิงรายได้เดิมจากหน่วยงานเดิม
  3. ใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษีควบคู่กับเอกสารการลดหย่อนภาษีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่นการผ่อนบ้าน ประกันชีวิต หรือกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี

ใบรับรองเงินเดือนสามารถใช้แทนสลิปเงินเดือนได้อย่างไร

กรณีที่อาจจะไม่ได้เก็บสลิปเงินเดือน เนื่องจากหาย หรือนำไปใช้ธุรกรรมด้านอื่น ๆ แล้ว หรือกรณีที่หากมีการกู้เงินซื้อบ้านบางธนาคารอาจจะต้องการทั้งสลิปเงินเดือนนักงาน และใบรับรองเงินเดือนแนบคู่กัน โดยใบรับรองเงินเดือนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะบางบริษัทจะต้องใช้เวลาในการขอเอกสารนานล่วงเหน้าเป็นเดือน ซึ่งจะต้องได้รับการเซ็นจากผู้จัดการแผนกบุคคล จึงมีความน่าเชื่อถือ และจริง ๆ แล้วสามารถจะใช้แทนกันได้

กรณีที่ไม่มีทั้งสลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน หากมีความจำเป็นต้องใช้ สามารถจะใช้ 50ทวิแทนได้ โดยจะเป็นแบบรายเดือน หรือรายปีก็ได้ หรือบางกรณ๊เช่นการสมัครสินเชื่อในบางบริษัทสามารถจะใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไปแทนได้ และยังใช้ได้มากถึง 5 บัญชีด้วยกัน

จะเห็นว่าทั้งสลิปเงินเดือนพนักงาน จะแบบคาร์บอน หรือแบบปริ้น รวมไปถึงใบรับรองเงินเดือน ล้วนมีความสำคัญสำหรับการทำธุรกรรมการเงิน การติดต่องานเอกสารข้าราชการ หากหน่วยงานใดไม่สามารถจะมีให้ได้ ก็จะเป็นจะต้องมีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นกรณีที่จะต้องติดต่อขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิต