มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ล่าสุด 2566 มีอะไรบ้าง ดูโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด 2566

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กับโครงการพักหนี้ และพักชำระหนี้ แบบไหนได้ประโยชน์กว่า

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งเป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด จากการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เป็นหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้ หรือการพักชำระหนี้ โดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2566 แบบไหนที่ลูกหนี้ในสินเชื่อ บัตรเครดิตต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์สูงสุด

แนะนำโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ จะสมัครพักหนี้ หรือจะพักชำระหนี้ 

รายละเอียดต่าง ๆ ของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2566

  1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล จะให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยลง สำหรับบัตรเครดิตอยู่ที่ 12% ต่อปี และสินเชื่ออยู่ที่ 22% ต่อปี
  2. สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสเลือกที่จะคืนรถได้ และสามารถที่จะเลือกพักชำระค่างวดได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
  3. สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถ ให้มีการพักชำระหนี้แต่ยังมีการคิดดอกเบี้ย หรือสำหรับลูกหนี้ที่มีความเครียดไม่มีเงินใช้หนี้ ก็ให้สามารถจะคืนรถได้เช่นกัน
  4. สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย จะให้มีการพักชำระหนี้ และจะให้ชำระดอกเบี้ยบางส่วน

สรุปเรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2566 โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือการพักหนี้ และการพักชำระหนี้ 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กับการพักหนี้ คืออะไรและดีอย่างไร

โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด กับการพักหนี้ จะเป็นมาตรการจากทางธนาคาร โดยจะให้หยุดจ่ายหนี้ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ทางธนาคารกำหนดให้ โดยปกติก็จะอยู่ที่ 3 เดือน หรือในบางสินเชื่อก็จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้เว้นการจ่ายหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 6 เดือน โดยจะให้มีการขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก เรียกว่าเป็นการช่วยให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องทางการเงินได้ในระยะเวลาช่วงหนึ่งได้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กับการพักชำระหนี้ ดีไหม

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2566 เป็นการพักชำระหนี้ โดยไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ในระยะเวลาหนึ่ง แต่ทางธนาคารจะยังคงมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ปกติ ซึ่งในมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในวิธีนี้ จะทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิด และมีโอกาสเป็นหนี้เพิ่มจากการค้างชำระดอกเบี้ย หลังจากที่ได้ทำการพักชำระหนี้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

การพิจารณาที่จะสมัครเข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับการพักหนี้ และการพักชำระหนี้ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ก่อนจะตัดสินใจ สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง ก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่สำหรับลูกหนี้บางคนที่ยังมีกำลังที่จะชำระหนี้ได้ ก็ควรจะผ่อนชำระต่อไปเรื่อย ๆ จะได้เป็นการลดภาระหนี้ และยังคงเป็นไปตามกำหนดเวลา แบบที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่ม