ออกหนังสือรับรองเงินเดือนต้องทำยังไง ดูวิธีออกหนังสือรับรองเงินเดือน/ใบรับรองเงินเดือน 2023/2566

หนังสือรับรองเงินเดือนกับการออกหนังสือรับรองเงินเดือนและการนำไปใช้ 2566

หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน จะมีลักษณะเป็นแบบปริ๊นด้วยกระดาษ A4 โดยจะต้องมีข้อมูลชื่อบริษัท เจ้าของกิจการ ชื่อพนักงาน ยืนยันการทำงานและรายได้ปัจจุบัน ซึ่งวิธีทําสลิปเงินเดือนออนไลน์มีความสำคัญไม่แพ้กับสลิปเงินเดือนคาร์บอนหรือสลิปเงินเดือนแบบปริ้นเลย นอกจากนี้ในนำไปใช้งานบางแห่งอาจจะต้องให้มีการยื่นคู่กัน อย่างเช่นการขอสินเชื่อบ้าน จะต้องใช้ทั้งสลิปเงินเดือน และต้องแจ้งบริษัทให้ออกหนังสือรับรองเงินเดือนมาด้วย

หนังสือรับรองเงินเดือน มีความสำคัญอย่างไร และทําใบรับรองเงินเดือนเองได้ไหม

หนังสือรับรองเงินเดือน มีความสำคัญอย่างไร

การออกใบรับรองเงินเดือบริษัท จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่ามีความสำคัญพอ ๆ กับสลิปเงินเดือนซึ่งจะออกโดยบริษัทหรือเจ้าของกิจการ และสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน เช่นนำไปใช้สมัครสินเชื่อ บัตรเครดิต โดยหนังสือรับรองเงินเดือนยังสามารถจะนำไปใช้สมัครงานได้อีก ซึ่งเหมือนเป็นการรับรองการทำงาน จะมีอายุของการทำงาน รายได้จนถึงปัจจุบัน ที่จะแสดงถึงการมีศักยภาพในการทำงานที่ดีจากบริษัทเดิม และยังจะเป็นเอกสารสำคัญที่จะส่งผลต่อการสมัครงานในที่ใหม่อีกด้วย

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสามารถทำใบรับรองเงินเดือนเองได้ไหม

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าบริษัทจะต้องเป็นผู้ออกจดหมายรับรองเงินเดือน พนักงานไม่สามารถจะทำเอง หรือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญในแบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนเองได้ ซึ่งจะเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสาร เพราะสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในหนังสือรับรองเงินเดือน PDF คือตราประทับของบริษัท และลายเซ็นจากผู้จัดการแผนกบุคคล ในการขอใบรับรองเงินเดือนทุกครั้งจึงต้องใช้เวลาล่วงหน้าก่อนใช้งานประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้กรณีที่ลาออกจากงาน บริษัทก็ยังมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้อง โดยที่จะไม่สามารถปฏิเสธได้

ข้อดีและการนำหนังสือรับรองเงินเดือนไปใช้

ข้อดีของการทำงานบริษัท และมีสลิปคาร์บอน รวมไปถึงสามารถจะออกเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับพนักงานได้ นอกจากจะใช้สมัครหรือทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น การจะยืมเงินในแอพเงินด่วนทันใจ ได้แล้ว ยังใช้เป็นเอกสารใบรับรองการทำงานได้อีก โดยถ้าหากจะใช้ในการสมัครสินเชื่อ บัตรเครดิต หนังสือรับรองเงินเดือนจะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 2 เดือน

นอกจากจะสามารถนำหนังสือรับรองเงินเดือน ไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่กล่าวไปแล้วนั้น ในกรณีที่เป็นผู้ค้ำประกันก็ยังสามารถจะใช้ได้ เพียงแต่ถ้าไม่มีความสำคัญจริง ๆ ก็อาจจะไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไร เพราะในการใช้งานจะต้องใช้ฉบับจริงตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน เวลาจำเป็นต้องใช้จะต้องขอไปยังแผนกบุคคลทุกครั้งและใช้เวลานานกว่าจะได้แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญเทียบเท่าสลิปเงินเดือน และก็ไม่สามารถจะทำเองขึ้นมาได้ ซึ่งหากเป็นอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ต้องการจะสมัครสินเชื่อหรือบัตรเครดิตก็จะต้องใช้ 50ทวิ ทั้งแบบรายเดือน หรือรายปี แทนได้พร้อมด้วยรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไปประกอบการสมัครด้วย