ค่าโอนที่ดินใครเป็นคนออก? เช็คค่าธรรมเนียมโอนที่ดินกับกรมที่ดินและเอกสารที่ใช้ 2567

ความรู้เบื้องต้นเรื่องค่าโอนที่ดิน การซื้อขาย หรือการยกให้ด้วยความเสน่หา 2567

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน คือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งเมื่อมีการซื้อขายที่ดิน หรือการโอนที่ดินในกรณีต่าง ๆ เช่นโอนให้ญาติพี่น้อง โอนให้ภรรยา หรือโอนให้ในฐานะมรดก หรือจะเป็นการทำเรื่องสินเชื่อกู้สร้างบ้าน ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น โดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและต้องมีการเจรจาตกลงหรือต่อรอง ในกรณีผู้ซื้อและผู้ขาย หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ในกรณีต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว

ค่าโอนที่ดินใช้ในกรณีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดิน 2567

ค่าโอนที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ใช้ในกรณีใดบ้าง

ในกรณีที่ต้องมีค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน หลายคนอาจจะมองข้ามไป ว่ายังมีค่าโอนที่ดินอีกในหลาย ๆ กรณีซึ่งเรามักจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนัก โดยจะแบ่งออกได้หลายกรณีดังนี้    

  1. การโอนที่ดิน ให้กับญาติพี่น้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสามีหรือภรรยา 
  2. ค่าธรรมการโอนที่ดิน กรณีที่ยกที่ดินให้เป็นมรดก 
  3. ค่าโอนที่ดิน 2567 ซื้อขาย หรือจะเป็นค่าใช้จ่าย ในการซื้อขายที่ดิน

ในทุก ๆ กรณีล้วนมีค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าจะเป็นการยกที่ดินให้ด้วยความเสน่หา 

ค่าโอนที่ดิน กรณีซื้อขายและการยกให้เหมือนหรือแตกต่างข้อใดบ้าง

ตามที่กล่าวไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย หรือการยกให้เป็นมรดก จะด้วยเป็นญาติ ๆ ลูกที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือที่ไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินทุกครั้งไม่มียกเว้น และสำหรับการซื้อขาย เมื่อตกลงซื้อขายเซ็นเอกสารที่กรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้รับโอนโดยทันทีและเป็นเจ้าของใหม่อย่างถูกต้อง จะไม่สามารถเรียกคืนได้ในภายหลัง ดังนั้นต่อให้ท่านเงินเดือน 15000 ผ่อนบ้านก็ต้องศึกษาไว้ด้วย

แต่ในส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายโอนที่ดินแล้ว และในกรณีที่ยกที่ดินให้ แต่ก็สามารถจะเรียกร้องคืน หรือฟ้องร้องคืนได้ด้วยเหตุจากผู้รับโอนเนรคุณ โดยสามารถจะเรียกร้องได้ภายใน 6 เดือน หรือนับจากที่ทราบว่ามีการเนรคุณต้องไม่เกิน 10 ปี

สำหรับค่าใช้จ่าย ค่าโอนที่ดิน จะมีอะไรบ้างที่ควรต้องรู้

  1. ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมี คำขอโอนที่ดิน 5 บาท
  2. ค่าอากร 5 บาทและค่าพยานอีก 20 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ให้มีการคิดที่ร้อยละ 2 จากราคาซื้อขาย
  4. ค่าใช้จ่ายจดจำนอง ร้อยละ 1 ในกรณีที่กู้เงินธนาคาร เช่น การขอกู้กรุงศรีสินเชื่อบ้านก็ใช้วิธีคิดเช่นนี้
  5. ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.50 ของราคาซื้อขาย
  6. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้มีการคิดที่ร้อยละ 3.3 ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน ว่าอย่างไหนมีมูลค่าสูงกว่า ก็เป็นอีกค่าใช้จ่ายของค่าโอนที่ดินในการซื้อขายที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึง

ข้อดีของการมีความรู้เรื่องค่าใช้จ่าย หรือค่าโอนที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องรู้เบื้องต้น รวมทั้งรู้ว่าการซื้อขายจำเป็นจะต้องมีความรอบคอบ หากตกลงกันเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือเรียกร้องขอคืนไม่ได้อีก ยกเว้นกรณียกให้ไม่ว่าจะยกให้ใครก็ตามก็สามารถจะเพิกถอนการให้ได้ซึ่งก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่สามารถจะทำได้