สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชื่อบ้านกรุงศรี
วางแผนซื้อบ้านที่เปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรี

วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด

รายได้ต่อเดือน - มีอาชีพและรายได้แน่นอน

อัตราดอกเบี้ย - 2.75%-3.78% ต่อปี

วางแผนซื้อบ้านกับการเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรีกับธนาคารอื่น ๆ 2023

สินเชื่อบ้านกรุงศรี กับการเริ่มตั้งเป้าหมาย หรือเริ่มมีการวางแผนจะกู้เงินซื้อบ้าน ไม่ใช่แค่การหาทำเลบ้านบนพื้นที่สวย ๆ การดีไซน์เยี่ยมเท่านั้น แต่การรู็การวางแผนการเงินระยะยาว เช่น การกู้บ้านกรุงศรี จะต้องรู้ดอกเบี้ยบ้านกรุงศรี ระยะเวลาที่จะผ่อน วงเงินที่ธนาคารจะอนุมัติให้ได้ หรือแม้แต่การวางแผนรับมือไว้เลยว่า หากพ้น 3 ปีไปแล้ว จำเป็นจะต้องรีไฟแนนซ์บ้านหรือไม่ 

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรีและสินเชื่อบ้านธนาคารอื่น ๆ

สินเชื่อบ้านกรุงศรีกับอัตราดอกเบี้ยบ้านกรุงศรี

 • อัตราดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.52%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.05%
 • ให้ระยะเวลากู้และผ่อนชำระนาน 30  ปี
 • วงเงินกู้สินเชื่อบ้านกรุงศรีสูงสุด  90% ของราคาประเมิน
 • สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ราคามากกว่า 5 ล้าน

สินเชื่อบ้านกรุงศรีกับธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านบัวหลวง

 • สินเชื่อบ้านบัวหลวงอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับ 3 ปีแรก =  3.83%
 •  ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR = 5.75%
 • มีระยะเวลาในการผ่อนชำระ 35 ปี
 • ให้วงเงินกู้สูงกว่ากรุงศรีสินเชื่อบ้าน สูงสุดอยู่  95%
 • สำหรับวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

สินเชื่อบ้านกรุงศรีกับธนาคาร ธอส โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 2.75%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.15%
 • ให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 40 ปี
 • ให้วงเงินกู้สูงกว่าสินเชื่อบ้านกรุงศรีและธนาคารอื่น ๆ อยู่ที่ 100% 
 • แต่จะได้วงเงินสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีไม่เกิน 2 ล้านบาท

สินเชื่อบ้านกรุงศรีกับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน 

 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 2.68%
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยMRR = 6.245%
 • ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 40 ปี
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านได้สูงกว่าธนาคารกรุงศรีสูงถึง 100% ของราคาประเมิน

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรีกับสินเชื่อบ้านธนาคารอื่น ๆ

จะเห็นความแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี กับสินเชื่อบ้านธนาคารรัฐ จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 3 ปีแรกจะสูงกว่า และหลังจาก 3 ปีขึ้นไปจะเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริง สำหรับสินเชื่อบ้านกรุงศรี อีกทั้งวงเงินสินเชื่อก็จะได้รับการอนุมัติได้น้อยกว่า ซึ่งหากเป็นธนาคารรัฐจะให้วงเงินสินเชื่อบ้าได้สูงถึง 100%

ทั้งการวางแผนการเงิน สำหรับ 3 ปีแรก  และหลัง 3 ปีผ่านไป  ซึ่งหลายคนอาจจะเลือกที่จะกู้ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงแรก เพื่อที่จะได้มีโอกาสเพิ่มเงินต้นในการผ่อนชำระได้ หรืออาจจะมีการวางแผนไว้เผื่อล่วงหน้า ว่าอาจจะทำรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน โดยมีการเลือกธนาคารที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เช่น กู้เงินซื้อบ้านกับธนาคารกรุงเทพ และเลือกรีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

บัตรเครดิตกรุงศรี
รู้จักกับบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

รายได้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - 16% ต่อปี

unionpay
รู้จักกับ Unionpay และการใช้งานต่าง ๆ

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

รายได้ต่อเดือน - 12,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - สูงสุด 18% ต่อปี

สินเชื่อบ้านกรุงไทย
สินเชื่อบ้านกรุงไทยสุขใจถ้วนหน้าดอกเบี้ยปีละ 0.75%

วงเงินสูงสุด - สูงสุด 8,000,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - มีเงินเดือนประจำ

อัตราดอกเบี้ย - MMR 6.50% ต่อปี