ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระ
ลงทะเบียนธนาคารออมสินอาชีพอิสระเพื่อพ่อค้าแม่ค้า

วงเงินสูงสุด - ตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - 1% ต่อเดือน

ธนาคารออมสินเพื่อคนไทยสู้โควิดด้วยสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2564

ในสถานการณ์เศรษฐกิจ ปี 2021 นี้ ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากบวกกับเกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศนั้นก็คือ โควิด-19  ทางรัฐบาลจึงได้มีการร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นการพยุงเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจึงเป็นที่มาของโครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระขึ้น เพื่ออนุมัติให้กับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศและอาชีพอื่นๆ ด้วย โดยโครงการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2021 มีการลงทะเบียนทั้งทางเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคาร www.gsb.or.th และทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ  และจะมีโครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระขึ้นอีกครั้งปลายปีนี้  โดยน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ในรูปแบบเหมือนรอบที่ผ่านมา  ซึ่งโครงธนาคารออมสินอาชีพอิสระครั้งนี้ได้ปล่อยสินเชื่ออนุมัติในวงเงิน10000 บาท ต่อคน  และเอกสารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท ทางธนาคารได้กำหนดไว้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

โครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระ มีเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ2564 มีอะไรบ้าง

  1. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  2. ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
  3. สัญชาติไทย
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
  5. เอกสารในการประกอบอาชีพอิสระ เช่น รายได้  ภาพถ่ายประกอบ  เป็นต้น
  6. ที่อยู่ของผู้ขอสินเชื่อ
  7. แอพพลิเคชั่นของธนาคารออมสิน
  8. สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน
  9. โทรศัพท์มือถือ

เมื่อท่านเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นของธนาคารออมสินโดยเข้าไปที่โครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระ จากนั้นเลือกขอสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ2564 หลังจากนั้นใส่ข้อมูลที่ระบุให้แอพพลิเคชั่นให้ครบ เพื่อลงทะเบียนให้ธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารของท่าน เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติจากทางธนาคารออมสินผ่านข้อความ

 

ท่านมีข้อสงสัยว่าอาชีพอิสระเช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน 10000 บาท จะรู้ผลว่าจะได้รับการอนุมัติกับธนาคาร หรือไม่

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนหรือสมัครโครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระของธนาคารแล้วนั้น จะได้รับการข้อความจากการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นว่าท่านได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แสดงให้ท่านเห็น ซึ่งระยะเวลาในการอนุมัติใช้ระยะเวลา 15นาที ซึ่งผลการอนุมัติจะส่งมาทางข้อความทางโทรศัพท์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนกับธนาคาร  หรือท่านใดยังไม่มีแอพพลิเคชั่นท่านต้องสมัครแอพพลิเคชั่นของธนาคารออมสินก่อนลงทะเบียน หรือท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์pantip ได้ เนื่องบ้างท่านที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ได้รับอนุมัติของโครงการธนาคารออมสินอาชีพอิสระ ได้โพสต์ให้ท่านได้ทราบและมีวิธีการในการขอสินเชื่อสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2564 ไว้ให้ท่านได้อ่านจากผู้ที่ได้ทำจริง

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ
ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระ

วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

k plus
สมัคร k plus ในโทรศัพท์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

สินเชื่อบ้านออมสิน
ออมสินปล่อยสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อพี่น้องชาวไทย

วงเงินสูงสุด - ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขาย

รายได้ต่อเดือน - มีอาชีพและรายได้แน่นอน

อัตราดอกเบี้ย - MRR + 1.00