สินเชื่อบ้านออมสิน

สินเชื่อบ้านออมสิน
ออมสินปล่อยสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อพี่น้องชาวไทย

วงเงินสูงสุด - ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขาย

รายได้ต่อเดือน - มีอาชีพและรายได้แน่นอน

อัตราดอกเบี้ย - MRR + 1.00

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อพี่น้องชาวไทย

ณ ปัจจุบันในปี 2023 ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีขนาดพื้นที่ของประเทศจำนวนมาก แต่ขนาดพื้นที่ของประเทศเยอะก็จริงแต่ยังไม่เพียงกับประชากรภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลที่พักอาศัยไม่เพียงพอต่อประชากรที่เพิ่มขึ้น  ทำให้เกิดโครงการบ้านที่อยู่อาศัยของแต่ละบริษัทเกิดขึ้นมากเพื่อมารองรับความต้องการของประชากรในประเทศ ซึ่งธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มอบความสุขและยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยในทุกๆอาชีพ และทุกคนมีความฝันต้องการที่พักอาศัยเพื่อเริ่มต้นชีวิตและในปั้นปลายชีวิต ธนาคารได้มีสินเชื่อบ้าน ออมสิน 2566 ขึ้น เพื่อสานฝันให้กับคนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองและครอบครัวและกำลังมองหาว่าสินเชื่อบ้านที่ไหนดี โดยสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินได้แบ่งความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรกและธนาคารออมสินสินเชื่อบ้าน เป็นต้น

รายละเอียดแต่ละสินเชื่อของสินเชื่อบ้านออมสิน ดังนี้

ธนาคารสินเชื่อออมสินสินเชื่อบ้านหลังแรก

เป็นการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ราคาของการซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา โดยสามารถเลือกใช้ราคาการซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ให้วงเงินกู้สูง  ซึ่งคุณสมบัติสินเชื่อบ้านหลังแรกของผู้สนใจซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านออมสิน คือ 

  1. มีเงินฝากกับธนาคารออมสิน
  2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป และระยะในการชำระเงินกู้ไม่เกิน 65 ปี
  3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

อัตราดอกบ้านออมสินของสินเชื่อบ้านออมสิน

ธนาคารออมสินได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยบ้านออมสิน ผ่อนขั้นต่ำล้านละ 10 บาท**เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดส่วนสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินจะได้รับวงเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างพร้อมอัตราค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ซึ่งคุณสมบัติสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินคือ

  1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และรวมระยะในการชำระเงินกู้ไม่เกิน 65 ปี
  3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  4. สามารถกู้ร่วมกับบุคคลอื่นได้ **มีเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อบ้านออมสิน 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และคู่สมรส(ถ้ามี)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส(ถ้ามี)

 หากยังสงสัยว่าเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม 2566 สำหรับการดูรายละเอียดของสินเชื่อบ้านออมสิน ท่านสามารถเข้าไปเว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารได้ ซึ่งแต่ละสินเชื่อแต่ละโครงการของธนาคารได้อธิบายทุกขั้นตอนและการเตรียมเอกสารรวมถึงคุณสมบัติของผู้กู้ได้  ส่วนท่านใดที่ต้องการติดต่อกับธนาคารออมสินสามารถเข้าไปติดต่อเพื่อขอรายละเอียดสินเชื่อบ้านออมสินได้ทุกสาขา หรือท่านใดมีโทรศัพท์มือถือท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้หลายช่องทางการติดต่อ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อง่ายต่อการเดินทางห่างไกลจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ได้อีกด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอพหาเงิน
ช่องทางทำเงินสำหรับแอพหาเงินได้เงินจริง 2565

วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

easycash
เงินร้อน เงินด่วนให้คิดถึง easycash ในปี 2022

วงเงินสูงสุด - 100,000 บาท (5 เท่าของเงินเดือน)

รายได้ต่อเดือน - 20,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย
มาดูรายละเอียดของสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย

วงเงินสูงสุด - 10,000 - 100,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - 30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 15-20% ต่อปี