สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส พร้อมลงทะเบียนแล้วที่นี่

วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - 8.75% ต่อปี

ธนาคาร ธกส.ปล่อยสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. เพื่อช่วยพี่น้องชาวไทย

ธนาคาร ธกส. เป็นธนาคารที่มีประชาชนมาใช้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ โดยธนาคาร ธกส.มีจัดตั้งอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับความเดือดร้อนของประชาชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพอิสระต่างๆ ที่ต้องการสินเชื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพนั้นเอง ระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคาร ธกส.ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในหลายๆอาชีพหลายๆสินเชื่อ เช่น ธกส สินเชื่อ 108 อาชีพ ที่ครอบคลุมอาชีพเกือบทั้งประเทศให้ได้นำไปในการพัฒนาอาชีพของตนเอง เป็นต้น 

โดยในปี2023 ธนาคาร ธกส. ได้มีโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส.ขึ้นเพื่อมาช่วยพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ข้าวของแพง และมีการเกิดโรคระบาดทั่วประเทศทำให้ผู้คนไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยกัน ส่งผลให้กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระด้วย โดยโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. ประกอบด้วยสินเชื่อ 108 อาชีพ ธกส. สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า และสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส.

  1. เป็นคนไทย สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไทย
  2. มีรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ
  3. โทรศัพท์มือถือพร้อมสมัครแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ธกส.
  4. สมุดเงินฝากธนาคาร ธกส. 
  5. ไม่ติดบูโรหรือเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสถาบันทางเงินอื่นๆ
  6. เอกสารอื่นที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. 

ท่านที่ต้องการขอสินเชื่อธนาคาร ธกส. สินเชื่อ 108 อาชีพ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า และสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566 นั้น อันดับแรกท่านที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือท่านต้องเข้าไปติดต่อโดยตรงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ทุกสาขาในเวลาราชการ  เพื่อขอข้อมูลการสมัครสินเชื่อและรายละเอียดในการสมัครโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. ส่วนท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว เพียงท่านโหลดแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ธกส.เพื่อกรอกข้อมูลการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส.ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส.A-Mobile  โดยท่านต้องเป็นสมาชิกกับธนาคารอยู่แล้วเพื่อใช้ข้อมูลรหัสลูกค้าของธนาคารในการสมัคร หลังจากท่านสมัครแอพพลิเคชั่นและกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป ท่านต้องรอคำตอบเป็นข้อความการอนุมัติจากธนาคารว่าท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อตัวใด ไม่ว่าจะเป็น ธกส. สินเชื่อ 108  อาชีพ  สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า หรือสินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ 2566  เมื่อท่านได้รับการยืนยันว่าการขอสินเชื่อของท่านผ่านข้อความของธนาคารและทำการโอนเงินของสินเชื่อนั้นเข้าสมุดเงินฝากของธนาคาร ธกส.  ถือว่าท่านผ่านการอนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร ส่วนท่านใดที่สมัครขอสินเชื่อแล้วอนุมัติไม่ผ่าน ท่านสามารถเข้าไปติดต่อกับธนาคารได้พร้อมกับเอกสารของท่าน หรือท่านสามารถเข้าไปดูตัวอย่างหรือขั้นตอนในการสมัครโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส.ได้ที่เว็บไซต์pantip 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์
จุดเด่นการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์

วงเงินสูงสุด - ตั้งแต่ 5,000-2,000,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย - 25% ต่อปี

LINE bk
LINE bk ธนาคารออนไลน์บนมือถือที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ

วงเงินสูงสุด - 1,000-800,000 บาท

รายได้ต่อเดือน - 5,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 18-25% ต่อปี

ธกส a-mobile
ยุค 5G ต้อง ธกส a-mobile เข้าถึงสะดวกรวดเร็ว

วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด

รายได้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 36% ต่อปี