ตรวจสอบโครงการรัฐแจกเงินล่าสุด หรือเงินเยียวยาต่างๆ โครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุด 2566

รัฐแจกเงิน กับความแตกต่างของโครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง 2566

กับมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่าง ๆ โครงการรัฐบาลเยียวยาที่ออกมาเพื่อที่จะเป็นทั้งมาตรการช่วยเหลือ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐแจกเงินให้กับประชาชนเพื่อจะใช้ในการลดภาระค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งพยายามจจะให้ครอบคลุมไปถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทั่วประเทศ

รัฐแจกเงินกับโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมีอะไรบ้าง และมีประโยชน์อย่างไร

รัฐแจกเงิน กับโครงการมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 2566

จากมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐบาลโดยเฉพาะที่รัฐแจกเงินให้กับหาย ๆ โครงการเป็นการช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ให้ได้รับเงินช่วยเหลือและเพื่อการยกระดับการมีกินมีใช้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทุกคนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ จะต้องมีการลงทะเบียน และยืนยันตัวตนผ่านแอพเป๋าตังล่าสุด จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยจะมีดังนี้

  1. โครงการรัฐแจกเงินกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย
  2. กลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือกับโครงการมาตรการช่วยเหลือพิเศษ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

รัฐแจกเงิน กับโครงการมาตรการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ยังมีอีกหลาย ๆ โครงการโดยเฉพาะในเรื่องรัฐแจกเงิน สำหรับการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการคนละครึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเฟส 1 เฟส 2 หรือเฟส 3 จะเป็นแนวทางเดียวกันคือรัฐจะให้มีการใช้จ่ายได้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งโดยจะได้รับส่วนลด 50% ซึ่งรัฐจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้อีก 50% โดยที่จะให้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน หรือตลอดโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลจะไม่เกิน 3,000 บาท

สำหรับโครงการล่าสุดของรัฐคนละครึ่ง ใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับบ้าง? ก็จะมีกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ที่มีรายได้รวมทั้งเงินฝาก สลากออมสิน ธนบัตร รวมแล้วไม่ถึง 500,000 บาท และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยจะต้องให้มีการลงทะเบียนใหม่ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ล่าสุด

รัฐแจกเงิน กับโครงการมาตรการช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2566

จะเป็นโครงการช่วยเหลือรัฐบาลที่จะให้กลุ่มประชาชนที่ได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการรัฐแจกเงินรับเงินในรูปแบบของ E-Voucher เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000 บาท จากการใช้จ่ายผ่านแอพเป๋าตัง กับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะต้องมีการใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ช่วงกับนอดการใช้จ่ายไม่เกิน 40,000 บาท จะได้เป็น E-Voucher ไม่เกิน 4,000 บาทหรือ เครดิตเงินคืน 10% และการใช้จ่ายตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60,000 บาทจะได้เครดิตเงินคืน 15% หรือเป็น Voucher ไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนที่มีกำลังได้ใช้จ่ายแล้วได้เครดิตเงินคืน โดยแนวทางก็คล้าย ๆ กับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และได้เป็นแคชแบ็ก 

สำหรับโครงการรัฐบาลแจกเงินต่าง ๆ ล่าสุดจะต้องมีการลงทะเบียน จึงจะได้รับสิทธิ์การใช้งานผ่านแอพเป๋าตัง และแต่ละโครงการก็จะต้องใช้งานผ่านแอพเป๋าตังเท่านั้น ซึ่งจะเป็นโครงการเงินเยียวยา โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงลดปัญหาการเป็นหนี้จากพวกเงินกู้ด่วนทันใจได้ดีมากๆ