เงินสงเคราะห์บุตรได้รับจากไหนบ้าง เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนออนไลน์

ความแตกต่างระหว่างเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนบุตร 2566

สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจจะมีความสับสนระหว่างเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนบุตรว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งต่างก็เป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับเด็กแรกเกิดเหมือนกัน โดยเราจะมาทำความรู้จักกับโครงการรัฐทั้งสองแบบนี้ กับความแตกต่าง และการลงทะเบียนรับสิทธิ์

ความแตกต่างระหว่างเงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนบุตร 2566

เงินสงเคราะห์บุตร คืออะไร ใครได้รับสิทธิ์

สำหรับเงินสงเคราห์บุตร จะเป็นสิทธิ์ประโยชน์ของผู้ประกันตน ม.33 และม.39 หรือเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมที่ได้มีการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน โดยจะจ่ายให้ไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ประกันตนสามารถจะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่พักอาศัยอยู่ได้และสามารถจะเช็คเงินสงเคราะห์บุตรรัฐบาลได้ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือผ่านเบอร์โทร 1506

เงินอุดหนุนบุตร คืออะไรแตกต่างจากเงินสงเคราะห์บุตรอย่างไร

เงินอุดหนุนบุตรจะเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้เดือนละ 600 บาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยและมีเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ปีบริบูณ์เช่นเดียวกับเงินสงเคราะห์บุตร เพียงแต่จะแตกต่างกันตรงที่ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ซึ่งตรงนี้เด็กที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นสัญชาติไทย และมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปี

ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถจะเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนได้โดยการประเมินก่อนขอรับสิทธิ์ได้ จากนั้นให้โหลดเอกสารแบบคำร้องลงทะเบียน ดร.01 จากนั้นเตรียมเอกสาร เพื่อนำไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใกล้บ้านได้โดยเอกสารส่วนใหญ่จะคล้ายกับการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร สามารถจะสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน เบอร์โทร 02 255 5850-7 ต่อ 121 122 124 147

เงินสงเคราะห์บุตร ไม่ใช่ค่าคลอดบุตร

ค่าคลอดบุตรจะเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ซึ่งจะลงทะเบียนเบิกได้หลังจากคลอดบุตรแล้วประมาณ 1 เดือนโดยจะได้ 15,000 บาทต่อครั้ง และยังมีเงินชดเชยกรณีหยุดงานจากการคลอดบุตร 50% ของเงินเดือน โดยจะได้รับเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 90 วันซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่มีให้สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร และสามารถจะเช็คสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรผ่านเว็บไซต์ และผ่านแอพประกันสังคมได้หากเงินไม่เข้า หรือสามารถจะเช็ควันที่เงินเข้าได้

จะเห็นแล้วว่าสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจะได้แตกต่างกันไป ตามแต่นโยบายรัฐบาล และตามสิทธิประโยชน์จากโครงการประกันสังคม ม.33 และม.39 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนในทุก ๆ เดือน